Setup Menus in Admin Panel

Dissosiasie, Fragmentasie en die ‘Inner Child’ – Pastorale Begeleiding

R340.00

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1:  ‘INNER CHILD’, FRAGMENTASIE, ONDERDRUKTE

HERINNERINGE                                                                                                                                                                                                          

 • Die ‘Inner Child
 • Definisie van MPD/DID
  • Geheueverlies

 

HFST 2:  AANLEIDENDE OORSAKE TOT DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING (DID)                                                            

 • Judy se verhaal  
 • Dissosiasie: die kind se verweer/beskerming                                    
 • Die sistemiese teorie betreffende gesinne  
 • Belangrike faktore in die lewe van die kind wat aan bloedskande blootgestel was
 • Persoonlikhede as ‘n geslote innerlike sisteem                                                                                                             
 • Algemene reëls en beskouinge van die familie van oorsprong wat geïnternaliseerd geraak het                                                                 
 • Wyses waarop jou wonderlike innerlike kind gewond geraak het

 

HFST 3:  SIMPTOME VAN DIE GEDISSOSIEERDE PERSOONLIKHEID     

 • Wat is DID?  
 • Mites aangaande DID  
 • Sommige belangrike aanduidings (simptome) van gedissosieerde persoonlikhede                                                                                    
 • Tipiese beskrywing van so ‘n persoon se ervarings  

 

 HFST 4:  DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING                           

 • James Friesen se bespreking van dissosiatiewe identiteitsversteuring (DID)
 • Perry Draper se bespreking van MPD (DID)  

 

HFST 5:  INTEGRASIE VAN ‘N GEDISSOSIEERDE PERSOONLIKHEID     

 • ‘n Veilige innerlike ruimte vir integrasie                                             
 • Die kernpersoonlikheid en die essensiële
 • Integrering van die kernpersoonlikheid en die essensiële
 • Integrasie van nie-dominante persoonlikhede
 • Integrasie van dominante persoonlikhede
  • Riglyne ter voorbereiding van die integrasie van dominante persoonlikhede    
 • Treurberading en aspekte rakende verlies
 • Ontwikkeling van nuwe vermoeëns en opgradering van ou vaardighede
 • Die veelvoudige persoonlikheid se post-integrasie ervaring
 • Verlore stadiums van ontwikkeling en die geïntegreerde persoon
 • Herproklamering van die liggaam
 • Die rol van die geheue na integrasie

 

HFST 6: TWEE PRAKTIESE VOORBEELDE                                              

 

 BRONNELYS                                                                                             

BYVOEGSEL A:  Dissosiasie                                                                    

BYVOEGSEL B:  Die oop gesinsisteem                                                    

BYVOEGSEL C:  Die geslote gesinsisteem                                              

BYVOEGSEL D:  Geografies/fisiese verwydering vanaf gesin van oorsprong

BYVOEGSEL E:  Beth se eerste skets                                                      

BYVOEGSEL F:  Beth se finale skets                                                       

BYVOEGSEL G:  Dissosiatiewe konfigurasies (Friesen)                               

BYVOEGSEL H:  Kliniese weergawe van dissosiasie (Friesen)                

BYVOEGSEL  I:   Aanduidings van dissosiasie (Friesen)                         

BYVOEGSEL J:   Dr James Friesen se onderskeid tussen ‘n gedissosieerde                                                                   persoonlikheid (alter) en ‘n demoniese teenwoordigheid                            

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X