Setup Menus in Admin Panel

Emosioneel verwonde jongmense – Deel 1

R500.00

[social_buttons]

Description

 Die struktuur van hierdie kursus sien as volg daar uit:

 

HFST 1: INLEIDING                                                                                       

 • Storm-en-drang van die adolessensie jare ¬†¬†¬†¬†
 • Identiteitskrisis ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • ‚ÄėSielswonde‚Äô ¬†¬†¬†¬†
 • Langtermyn gevolge ¬†¬†¬†¬†
 • Om uiteindelik los te breek uit ‚Äôn pynvolle verlede ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 2: INTEGRASIE VAN VERSKILLENDE BENADERINGS                        

 • Benaderings waarby aansluiting gevind word ¬†¬†¬†¬†
  • Die sterkte-benadering (strength perspective) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die ‚Äėinner child‚Äô perspektief (binnekind) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die groei-model en die herstel-beweging (recovery movement)
  • Positiewe sielkunde ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Innerlike genesing ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Die ge√Įntegreerde benadering van die Meier klinieke ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 3: WAT IS EMOSIONELE VERWONDING/MISBRUIK?                         

 • Statistieke ¬†¬†¬†¬†
 • Definisies ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 4: PYN BEGIN REEDS VER IN DIE VERLEDE                                      

 • Invloed van die vormingsjare ¬†¬†¬†¬†
 • Ouers se invloed as rolmodelle ¬†¬†¬†¬†
 • Die rol van die ma ¬†¬†¬†¬†
 • Die rol van die pa ¬†¬†¬†¬†
 • Die pyn van die verlede bly herhaal ¬†¬†¬†¬†
 • Kinders nie toegelaat om te huil nie ¬†¬†¬†¬†
 • Skaamte en woede vanaf die moederskoot ¬†¬†¬†¬†
 • Basiese behoeftes by elke mens ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 5: PROBLEEM AREAS EN OORSAKE                                                 

 • Stukkende gesinne ¬†¬†¬†¬†
  • Die rigiede gesin ¬†¬†¬†¬†
  • Die chaotiese gesin ¬†¬†¬†¬†
  • Die ineengestrengelde gesin (enmeshed family) ¬†¬†¬†¬†
  • Die onverbonde gesin (disengaged family) ¬†¬†¬†¬†
  • Die verbonde gesin (attached family) ¬†¬†¬†¬†
 • Gesins- en familiebande nie in plek nie ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die kind wat as volwassene moet optree ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Gesins- en familie-geheime ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Verwerping ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Egskeiding ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Verkragting, molestering en bloedskande ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Intergenerasie faktore ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Pyn as gevolg van toksiese godsdiens ¬†¬†¬†¬†
 • Boelie ¬†¬†¬†¬†
 • Die invloed van sosiale media en tegnologie ¬†¬†¬†¬†
 • ‚Äôn Ontoereikende skoolsisteem ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 6: DIE IMPAK VAN TRAUMA OP DIE BREIN                                        

 • Die kind se brein ¬†¬†¬†¬†
  • Die rol van snellers (triggers)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Drome ¬†¬†¬†¬†
   • Reuke ¬†¬†¬†¬†
   • Kleure ¬†¬†¬†¬†
  • Dieper wortels vir probleme op die oppervlakte ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die gevolge van ‚Äôn getraumatiseerde brein¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die resultate van die impak van trauma op ‚Äôn adolessent¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†
  • Trauma verander mense vir altyd ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Onderdrukte trauma ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die stoompot effek ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

HFST 7: DIE GEVOLGE VAN EMOSIONELE VERWONDING                         

 • Gevallestudie ¬†¬†¬†¬†
  • Enkele verdere voorbeelde¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Tipiese gedragspatrone by die verwonde mens ¬†¬†¬†¬†
 • Rooi ligte wat flikker ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 8: AREAS WAAR ONVERWERKTE PYN MANIFESTEER                     

 • Depressie ¬†¬†¬†¬†
 • Angs en vrees ¬†¬†¬†¬†
 • Selfmoord ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Liggaamlike probleme ¬†¬†¬†¬†
 • Woede ¬†¬†¬†¬†
  • Enkele gevallestudies ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Verslawing ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Pornografie ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Eetversteurings ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Verhoudingsprobleme ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

HFST 9: ’N VOORGESTELDE PASTORALE MODEL                                     

 • Algemene riglyne vir die berader ¬†¬†¬†¬†
  • Ignoreer die boodskap dat jy hulle moet uitlos¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Probeer om ‚Äôn veilige atmosfeer te skep¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Vestig ‚Äôn vertrouensverhouding¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Handhaaf konfidensialiteit¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Probeer om die gesin se sterkpunte te identifiseer¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Probeer om die tiener se sterkpunte te identifiseer¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Alle feite moet openbaar gemaak word¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Agt sleutelvrae ter evaluering¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Probeer om die aard van die trauma en verwonding in hierdie persoon se lewe te verstaan¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†
  • Eksploreer trauma herinneringe en geassosieerde response¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Ontlont enige skadelike affektiewe response¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Toon begrip vir die gevoelens en boodskap agter die uitreageer gedrag
  • Vestig konneksies en verbintenisse¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Vier effektiewe tegnieke¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die belangrikheid van te vertel¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Leuens moet ge√Įdentifiseer word¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Daar moet kontak gemaak word met emosies ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Moenie ‚Äôn tiener in die steek laat nie¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Riglyne vir die helingsproses by die adolessent self ¬†¬†¬†¬†
  • Keer terug¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Verkry insig betreffende jou kinderjare programmering¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Belydenis¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Distansieer jouself van selfveroordeling¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Omhels die verwonde binnekind¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Jy moet moed aan die dag l√™¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die belangrikheid van ‚Äôn rouproses¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Vergifnis¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Vernuwe en restoureer¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Om jou eie identiteit te ontdek¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • L√™ gepaste grense neer¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die hoop van restourasie¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Beleef jou vreugde¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Beplanning rondom ‚Äôn langtermyn strategie ¬†¬†¬†¬†
  • Vrae as deel van ‚Äôn denkbeeldige reis die toekoms in¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Beplan met die oog op die skep van ‚Äôn beter toekomstige sosiale omgewing¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†
  • Leer aan die kind sekere spesifieke oorlewing strategie√ꬆ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Geen blamering meer voortaan¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Gebruik nugtere denke ten einde konflik te vermy¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Nege stappe indien nuwe situasies van pyn sou opduik¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die vestiging en bou aan ‚Äôn sterk geloof¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Om jou talente en gawes te ontdek¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Om die berader en die kleingroep uiteindelik agter te laat¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Aanduidings van uiteindelike heling¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Heling van trauma lei tot ‚Äôn nuwe toekomsvisie¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

 

BYLAAG A:  Simptome van die emosioneel verwonde persoon                   

BYLAAG B:  Moontlike aanduidings van verwerping                                   

BYLAAG C:  Agtergrond inventaris                                                              

BYLAAG D:  My identiteit in Christus                                                           

BYLAAG E:  Bundels oor pastorale berading

BRONNELYS                                                                                                 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X