Setup Menus in Admin Panel

In gevalle van erge trauma (veral gedurende die kinderjare) kan `n slagoffer se persoonlikheid frag-menteer of dissosieer tot so `n mate dat `n sub-persoonlikheid in die proses gevorm word (soms word ook hierna verwys as die inner child). Hierdie kursus skets iets van die agtergrond en aanleidende omstandighede tot so ’n gefragmenteerde persoonlikheid, en bied ook ’n bespreking van aspekte wat in gedagte gehou moet word tydens die pastorale begeleiding van sulke persone. Groot klem word ook geplaas op die rol van gebed.

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1:¬† ‚ÄėINNER CHILD‚Äô, FRAGMENTASIE, ONDERDRUKTE

HERINNERINGE                                                                                                                                                                                                          

 • Die ‚ÄėInner Child‚Äô
 • Definisie van MPD/DID
  • Geheueverlies

 

HFST 2:  AANLEIDENDE OORSAKE TOT DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING (DID)                                                            

 • Judy se verhaal ¬†
 • Dissosiasie: die kind se verweer/beskerming¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†
 • Die sistemiese teorie betreffende gesinne ¬†
 • Belangrike faktore in die lewe van die kind wat aan bloedskande blootgestel was
 • Persoonlikhede as ‚Äėn geslote innerlike sisteem¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†
 • Algemene re√ęls en beskouinge van die familie van oorsprong wat ge√Įnternaliseerd geraak het¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†
 • Wyses waarop jou wonderlike innerlike kind gewond geraak het

 

HFST 3:  SIMPTOME VAN DIE GEDISSOSIEERDE PERSOONLIKHEID     

 • Wat is DID? ¬†
 • Mites aangaande DID ¬†
 • Sommige belangrike aanduidings (simptome) van gedissosieerde persoonlikhede¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†
 • Tipiese beskrywing van so ‚Äėn persoon se ervarings ¬†

 

 HFST 4:  DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING                           

 • James Friesen se bespreking van dissosiatiewe identiteitsversteuring (DID)
 • Perry Draper se bespreking van MPD (DID) ¬†

 

HFST 5:¬† INTEGRASIE VAN ‚ÄėN GEDISSOSIEERDE PERSOONLIKHEID ¬†¬†¬†¬†

 • ‚Äėn Veilige innerlike ruimte vir integrasie¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Die kernpersoonlikheid en die essensi√ęle
 • Integrering van die kernpersoonlikheid en die essensi√ęle
 • Integrasie van nie-dominante persoonlikhede
 • Integrasie van dominante persoonlikhede
  • Riglyne ter voorbereiding van die integrasie van dominante persoonlikhede¬†¬†¬†¬†
 • Treurberading en aspekte rakende verlies
 • Ontwikkeling van nuwe vermoe√ęns en opgradering van ou vaardighede
 • Die veelvoudige persoonlikheid se post-integrasie ervaring
 • Verlore stadiums van ontwikkeling en die ge√Įntegreerde persoon
 • Herproklamering van die liggaam
 • Die rol van die geheue na integrasie

 

HFST 6: TWEE PRAKTIESE VOORBEELDE                                              

 

 BRONNELYS                                                                                             

BYVOEGSEL A:  Dissosiasie                                                                    

BYVOEGSEL B:  Die oop gesinsisteem                                                    

BYVOEGSEL C:  Die geslote gesinsisteem                                              

BYVOEGSEL D:  Geografies/fisiese verwydering vanaf gesin van oorsprong

BYVOEGSEL E:  Beth se eerste skets                                                      

BYVOEGSEL F:  Beth se finale skets                                                       

BYVOEGSEL G:  Dissosiatiewe konfigurasies (Friesen)                               

BYVOEGSEL H:  Kliniese weergawe van dissosiasie (Friesen)                

BYVOEGSEL  I:   Aanduidings van dissosiasie (Friesen)                         

BYVOEGSEL J: ¬†¬†Dr James Friesen se onderskeid tussen ‚Äėn gedissosieerde¬†¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† persoonlikheid (alter) en ‚Äėn demoniese teenwoordigheid¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • R340.00
 • 10 Days
0 STUDENTS ENROLLED

  About WPLMS

  There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

  WPLMS : The Best LMS platform for WordPress

  top
  © Wentzel Coetzer. All rights reserved.
  X