Setup Menus in Admin Panel

In gevalle van erge trauma (veral gedurende die kinderjare) kan `n slagoffer se persoonlikheid frag-menteer of dissosieer tot so `n mate dat `n sub-persoonlikheid in die proses gevorm word (soms word ook hierna verwys as die inner child). Hierdie kursus skets iets van die agtergrond en aanleidende omstandighede tot so ’n gefragmenteerde persoonlikheid, en bied ook ’n bespreking van aspekte wat in gedagte gehou moet word tydens die pastorale begeleiding van sulke persone. Groot klem word ook geplaas op die rol van gebed.

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1:  ‘INNER CHILD’, FRAGMENTASIE, ONDERDRUKTE

HERINNERINGE                                                                                                                                                                                                          

 • Die ‘Inner Child
 • Definisie van MPD/DID
  • Geheueverlies

 

HFST 2:  AANLEIDENDE OORSAKE TOT DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING (DID)                                                            

 • Judy se verhaal  
 • Dissosiasie: die kind se verweer/beskerming                                    
 • Die sistemiese teorie betreffende gesinne  
 • Belangrike faktore in die lewe van die kind wat aan bloedskande blootgestel was
 • Persoonlikhede as ‘n geslote innerlike sisteem                                                                                                             
 • Algemene reëls en beskouinge van die familie van oorsprong wat geïnternaliseerd geraak het                                                                 
 • Wyses waarop jou wonderlike innerlike kind gewond geraak het

 

HFST 3:  SIMPTOME VAN DIE GEDISSOSIEERDE PERSOONLIKHEID     

 • Wat is DID?  
 • Mites aangaande DID  
 • Sommige belangrike aanduidings (simptome) van gedissosieerde persoonlikhede                                                                                    
 • Tipiese beskrywing van so ‘n persoon se ervarings  

 

 HFST 4:  DISSOSIATIEWE IDENTITEITSVERSTEURING                           

 • James Friesen se bespreking van dissosiatiewe identiteitsversteuring (DID)
 • Perry Draper se bespreking van MPD (DID)  

 

HFST 5:  INTEGRASIE VAN ‘N GEDISSOSIEERDE PERSOONLIKHEID     

 • ‘n Veilige innerlike ruimte vir integrasie                                             
 • Die kernpersoonlikheid en die essensiële
 • Integrering van die kernpersoonlikheid en die essensiële
 • Integrasie van nie-dominante persoonlikhede
 • Integrasie van dominante persoonlikhede
  • Riglyne ter voorbereiding van die integrasie van dominante persoonlikhede    
 • Treurberading en aspekte rakende verlies
 • Ontwikkeling van nuwe vermoeëns en opgradering van ou vaardighede
 • Die veelvoudige persoonlikheid se post-integrasie ervaring
 • Verlore stadiums van ontwikkeling en die geïntegreerde persoon
 • Herproklamering van die liggaam
 • Die rol van die geheue na integrasie

 

HFST 6: TWEE PRAKTIESE VOORBEELDE                                              

 

 BRONNELYS                                                                                             

BYVOEGSEL A:  Dissosiasie                                                                    

BYVOEGSEL B:  Die oop gesinsisteem                                                    

BYVOEGSEL C:  Die geslote gesinsisteem                                              

BYVOEGSEL D:  Geografies/fisiese verwydering vanaf gesin van oorsprong

BYVOEGSEL E:  Beth se eerste skets                                                      

BYVOEGSEL F:  Beth se finale skets                                                       

BYVOEGSEL G:  Dissosiatiewe konfigurasies (Friesen)                               

BYVOEGSEL H:  Kliniese weergawe van dissosiasie (Friesen)                

BYVOEGSEL  I:   Aanduidings van dissosiasie (Friesen)                         

BYVOEGSEL J:   Dr James Friesen se onderskeid tussen ‘n gedissosieerde                                                                   persoonlikheid (alter) en ‘n demoniese teenwoordigheid                            

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • R500.00
 • 10 Days
0 STUDENTS ENROLLED

  Course Progress

  top
  © Wentzel Coetzer. All rights reserved.
  X