Setup Menus in Admin Panel

Verkragting, Molestering en Bloedskande – Pastorale Begeleiding

R320.00

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien as volg daar uit:

 

HFST 1:  INLEIDING, DEFINISIES, TERMINOLOGIE EN STATISTIEKE                                                                                                                                                           

 • Seksuele misbruik verander mense se wêrelde                                                                                                                                   
 • Definisies
  • Wat is seksuele misbruik?                                                                               
   • Verbale seksuele misbruik
   • Visuele seksuele misbruik
   • Fisiese seksuele misbruik
 • Seksuele misbruik beïnvloed die persoon as ‘n geheel
 • Wie is die molesteerders?
 • Belangrike terminologie
  • Snellers (triggers)                                                                                             
  • Terugflitse (flashbacks)                                                                                   
  • Nagmerries                                                                                                        
  • Dissosiasie (spacing out)                                                                                
 • Statistieke
 • Die stille noodkreet
  • Betwyfeling                                                                                                        
  • Vrees vir vergelding                                                                                         
  • Kragspeletjies en manipulasie                                                                        
  • Gevolge vir die gesin                                                                                       
  • Skaamte en verleentheid                                                                                 
  • Spot deur maats                                                                                               
 • Perry Draper se vraelys betreffende slagoffers (survivor’s checklist)
 • Hantering van die misbruik
  • Om jou verhaal te vertel                                                                                   
   • Sommige ander waardevolle riglyne
  • Wat gebeur nadat jy jou storie vertel het?                                                    
   • Wat sê jou eie stem?                                                                                 
   • Wat sê die oortreder se stem?
   • Wat sê die stem van die Verlosser?

 

HFST 2:  VERSKILLENDE FASES VAN MISBRUIK                                                   

 • Seksuele misbruik vind nie sommer uit die bloute plaas nie
  • Daar is ‘n konteks                                                                                             
  • Grense                                                                                                                
  • Die atmosfeer binne die disfunksionele huis                                                
 • Tipiese fases van seksuele misbruik
  • Fase 1:  Ontwikkeling van intimiteit en geheimhouding                              
  • Fase 2:  Fisiese kontak wat oënskynlik gepas voorkom                             
  • Fase 3:  Konkrete seksuele misbruik                                                             
  • Fase 4:  Handhawing van misbruik en geheimhouding deur dreigemente en voorregte                                                                               

 

HFST 3:  EERLIKHEID EN VERGIFNIS                                                                       

 • Agt belangrike waarhede wat erken moet word
 • Wat beteken dit om lief te hê?
 • Wat is liefde dan?
 • Drie belangrike komponente van vergifnis
  • ‘n Behoefte aan herstel van verhoudinge                                                      
  • Vasberade/moedige liefde (bold love)                                                           
  • Die opheffing van wraak                                                                                  
 • Drie belangrike komponente wat skeiding bring tussen geregtigheid en wraak
  • Wraak laat geen ruimte vir restourasie/versoening nie
  • Wraak staan in God se pad                                                                             
  • God gee vandag ‘n geleentheid vir die oorwinning oor die  kwade deur goeie dade                                                                                                         

 

HFST 4: SIMPTOME WAT SOU KON DUI OP INTERFERING MET SEKSUALITEIT

 • Die gebrek aan weerstand teen seksuele toenadering
 • ‘n Obsessiewe vrees vir verkragting
 • ‘n Gevoel van onwaardigheid betreffende God se liefde
 • Die gevoel van vuilheid
 • Woede-uitbarstings
 • Geheue gapings
 • Aangetrokkenheid tot dieselfde geslag
 • Self-haat
 • ‘n Abnormale ongemak met naaktheid binne die huwelik
 • Premenstruele spanning (PMS)
 • Migraine hoofpyne
 • ‘n Gebrek aan belangstelling (koudheid) binne die huwelik betreffende seksualiteit
 • Algemene gevolgtrekkings

 

HFST 5:  KONFRONTERING VAN DIE OORTREDER                                                

 • Gevoelens teenoor die oortreder
 • Die korrekte motief vir konfrontasie
 • Die aard van die konfrontasie
 • Werklike konfrontasie moet bestraffing (rebuke) insluit
 • ‘n Verkeerde houding by die oortreder
 • Die proses stop nie na die aanvanklike konfrontasie nie

 

HFST 6:  HANTERING VAN DIE TRAUMA ASOOK DIE

GEESTELIKE BEGELEIDING VAN SLAGOFFERS                                                                                                                                                                                             

 • Hantering van die trauma                                                                                                                                
  • Wat is trauma?                                                                                                                                                                                                                            
  • Seksuele misbruik veroorsaak diep wonde                                                  
   • Talle slagoffers worstel met hul Godsbeskouing
   • Langtermyn fisiese probleme
   • Misbruik/molestering vernietig jou sin vir eiewaarde
 • Geestelike begeleiding van slagoffers van misbruik/molestering
  • Om op ‘n sensitiewe wyse saam deur die detail te werk (probing without prying)                                                                        
  • Die konflik van teenstellende emosies                                                          
  • Konsentreer op die werklike seer waar genesing nodig is                         
  • Onderhoudvoering en berading                                                                      
  • Gebed en bedieningsfase                                                                                

 

Byvoegsel 1:  Herkenbare simptome by diegene wat seksueel misbruik is

Byvoegsel 2:  Skade as gevolg van seksuele misbruik                                           

Byvoegsel 3:  Riglyne aan diegene wat saam met ‘n ‘survivor’ die pad loop

Byvoegsel 4:  Hoe om op lyding te reageer – algemene riglyne                            

Byvoegsel 5:  Gepaste wyses om te reageer nadat iemand verkrag is                                                                                                                                                          

Byvoegsel 6:  Hoe om te reageer op iemand se erkenning van molestering

Byvoegsel 7:  Hantering van die emosionele nagevolge van verkragting                      

Byvoegsel 8:  Jesaja 53                                                                                               

Bronnelys                                                                                                                      

 

 

 

 

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X