Setup Menus in Admin Panel

Treurberading, Sterwensbegeleiding en die Rouproses

R340.00

[social_buttons]

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1: ALGEMENE RIGLYNE VIR HOSPITAAL BESOEK                            

 • Die fases van siek wees
 • Die voor-operatiewe fase ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Voor-diagnose
  • Na-diagnose
 • Die operatiewe fase
 • Die na-operatiewe fase
  • Die monitor stadium ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die positiewe verloop
  • Die negatiewe verloop
  • Die kroniese siektetoestand
  • Die terminale siektetoestand
 • Die rol van die gesin
  • Hoe tree bedreigde gesinne op?¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Belangrike riglyne vir siekes en hul gesinne¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Moets en moenies van hospitaalbesoek
  • Samewerking met die verpleeg personeel¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Riglyne betreffende Skrifgebruik
  • Skrifgedeeltes wat gebruik kan word¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Vir besondere situasies
   • Siekes met spesifieke probleme
 • Die gesprek met die sieke
  • Die hulpwerker¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die sieke¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • God¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die emosionele klimaat¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Respekteer die sieke
   • Wees eg
   • Betoon empatie
   • Skep ‘n positiewe klimaat
  • Nie-verbale kommunikasie¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Jy begin deur te luister¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Waaroor praat julle?¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Wenke oor julle gesprek¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

HFST 2: TREURBERAAD                                                                     

 • Tipiese roufases
  • Skok en ontkenning
  • Woede
  • Depressie
  • Onderhandeling
  • Hartseer ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Afsluiting en aanvaarding
 • Die vier treurtake ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Aanvaarding van die werklikheid
   • Belangrike aspekte betreffende simpatisering
  • Die belewing van pyn en smart
   • Manifestasies van normale smart
    • Gevoelens
    • Fisiese sensasies
    • Denke
    • Gedrag
   • Manifestasies van gekompliseerde smart ¬†¬†¬†¬†
    • Chroniese smartreaksie
    • Vertraagde smartreaksie
    • Oordrewe treurreaksie
    • Gemaskeerde smartreaksie
    • Vermyding van herinneringe aan oorledene
  • Aanpassing by nuwe omgewing/situasie
  • Herbelegging van emosionele energie

 

 HFST 3: PSIGIESE ERVARINGS VAN DIE STERWENDE                     

 • Psigiese ervarings van die sterwende
  • Eensaamheid
  • Isolasie
  • Verlies van menswaardigheid
  • Verlies van beslissingsmag
  • Vrees en angs vir die dood
  • Sekuriteit ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Liefde ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die behoefte aan agting
  • Die behoefte aan selfstandigheid
 • Belangrikheid van sekond√™r getraumatiseerdes

 

HFST 4: DIE GESPREK MET DIE STERWENDE                                 

 • Verbale kommunikasie met sterwendes ¬†¬†¬†¬†
  • Die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende pasi√ęnt ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Watter inhoud moet die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende h√™?¬†
   • Waarop moet die geneesheer ag gee?
   • Die prognostiese gesprek
   • Waarop gee die pasi√ęnt ag? ¬†¬†¬†¬†
   • Die terapeutiese gesprek
  • Die gesprek tussen die pastor en die sterwende pasi√ęnt ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Om goed te luister is ‚Äôn kuns
    • Vooroordele ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
    • Angstigheid
    • Ons moraliseer te gou
    • Bang om te luister
  • Wenke vir die begeleier
   • Luister nie met die oor nie, maar veral met die “hart”
   • Die goeie luisteraar ontsyfer woordkodes
   • Wie met die “hart” luister is persoon- en daarom ook probleem¬≠gerig
  • Enkele verdere aspekte waarop gelet kan word in effektiewe be¬≠raadvoering
   • Die grondstroom
   • Pouses en stiltes
   • Onvoltooide sinne
   • Bly in pas met die gespreksgenoot
  • Verdere tegnieke wat gesprek kan bevorder ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Ope of geslote vrae of opmerkings ¬†¬†¬†¬†
   • Reflektering of terugkaatsing van gevoelens
   • Die beste tyd vir ‘n geestelike gesprek
 • Liggaamlikheid en kommunikasie ¬†¬†¬†¬†
  • Liggaamlikheid is dit wat mens en mens verbind
   • Liggaamstaal
   • Hinderlike aanraking
   • Bystand aan sterwendes wat nie meer kan praat nie

 

HFST 5: DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN DIE TERMINALE

PASI√čNT¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 • Die sterwensfases
  • Skokfase
  • Ontkenningsfase
  • Opstand of woede
  • Depressie
  • Onderhandeling
  • Aanvaarding
 • Aspekte wat geestelike en emosionele stabiliteit kan be√Įnvloed
  • Geloofsekerheid¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Onbelyde oortredinge¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Onverwerkte seer en pyn uit die verlede moet aandag kry¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Onverwerkte verliese
  • Vergifnis
  • Abnormale vrese
  • Verwerping
  • Die uitkansellering van ongesonde emosionele bande uit die verlede
 • Aspekte wat perspektief verbreed ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • In elke krisis is daar ‚Äėn groeigeleentheid¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Voorbereiding vir ‘n ewigheidstaak¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die rol van pyn in ons lewens¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Die sewe kruiswoorde van Jesus as riglyne in sterwensbegeleiding
  • Eerste kruiswoord:¬† “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as bemiddeling van versoening en vrede ¬†¬†¬†¬†
  • Tweede kruiswoord: “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” ees.‚Ä̬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
   • Begeleiding as bemiddeling van hoop
  • Derde kruiswoord: “Toe Jesus sy moeder sien… s√™ Hy vir haar: ‘Daar is u seun.’ Daarna s√™ Hy vir die dissipel: ‘Daar is jou moeder.’ Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.”¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
   • Begeleiding as gerusstelling ten spyte van huislike kommer ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Vierde kruiswoord: “My God, my God, waarom het U My verlaat?”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as bemiddeling van die Christusgemeenskap ¬†¬†¬†¬†
  • Vyfde kruiswoord: “Ek is dors.”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as ruimteskepping vir uiting van behoeftes
  • Sesde kruiswoord: “Dit is volbring!”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as hulp tot lewensafsluiting ¬†¬†¬†¬†
  • Sewende kruiswoord: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as lei oor die laaste drumpel ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 6: DIE STERF PROSES                                                              

HFST 7: PERSOONLIKE BELEWENIS                                                           

 • Die w√™reld gaan voort asof niks gebeur het nie
 • Afskeid van die liggaam
 • Die eerste nag
 • ‘n Behoefte aan die fynste detail
 • Die begrafnis
 • Moenie pyn probeer systap nie
 • Ou vriende wat nie opdaag nie
 • Sommiges trek jou terug eerder as vorentoe
 • Die baie vrae ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Dit is nie ‘n tyd om `sterk’ te probeer wees nie
 • Leef aanvanklik een dag op `n keer
 • Beplan vooruit vir die moeilike tye
 • Hou jouself sinvol besig
 • Formuleer nuwe oogmerke en doelwitte
 • Die eerste jaarherdenking
 • Gelouterde mense
 • ‚Äėn Nuwe teologie
 • Herrangskikking van prioriteite
 • In retrospeksie

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X