Setup Menus in Admin Panel

Aspekte wat in hierdie kursus aan die orde kom, is onder andere die volgende:

Ôāß Algemene riglyne vir hospitaalbesoek
Ôāß Treurberading
– Tipiese roufases asook treurtake
– Manifestasies van gekompliseerde smart
Ôāß Psigiese ervarings van die sterwende
Ôāß Die gesprek met die sterwende
Ôāß Pastorale begeleiding van die terminale pasi√ęnt
– Die sterwensfases
Ôāß Die sterfproses
Ôāß Persoonlike belewenisse rondom die dood

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1: ALGEMENE RIGLYNE VIR HOSPITAAL BESOEK                            

 • Die fases van siek wees
 • Die voor-operatiewe fase ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Voor-diagnose
  • Na-diagnose
 • Die operatiewe fase
 • Die na-operatiewe fase
  • Die monitor stadium ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die positiewe verloop
  • Die negatiewe verloop
  • Die kroniese siektetoestand
  • Die terminale siektetoestand
 • Die rol van die gesin
  • Hoe tree bedreigde gesinne op?¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Belangrike riglyne vir siekes en hul gesinne¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Moets en moenies van hospitaalbesoek
  • Samewerking met die verpleeg personeel¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Riglyne betreffende Skrifgebruik
  • Skrifgedeeltes wat gebruik kan word¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Vir besondere situasies
   • Siekes met spesifieke probleme
 • Die gesprek met die sieke
  • Die hulpwerker¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die sieke¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • God¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die emosionele klimaat¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Respekteer die sieke
   • Wees eg
   • Betoon empatie
   • Skep ‘n positiewe klimaat
  • Nie-verbale kommunikasie¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Jy begin deur te luister¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Waaroor praat julle?¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Wenke oor julle gesprek¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

HFST 2: TREURBERAAD                                                                     

 • Tipiese roufases
  • Skok en ontkenning
  • Woede
  • Depressie
  • Onderhandeling
  • Hartseer ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Afsluiting en aanvaarding
 • Die vier treurtake ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Aanvaarding van die werklikheid
   • Belangrike aspekte betreffende simpatisering
  • Die belewing van pyn en smart
   • Manifestasies van normale smart
    • Gevoelens
    • Fisiese sensasies
    • Denke
    • Gedrag
   • Manifestasies van gekompliseerde smart ¬†¬†¬†¬†
    • Chroniese smartreaksie
    • Vertraagde smartreaksie
    • Oordrewe treurreaksie
    • Gemaskeerde smartreaksie
    • Vermyding van herinneringe aan oorledene
  • Aanpassing by nuwe omgewing/situasie
  • Herbelegging van emosionele energie

 

 HFST 3: PSIGIESE ERVARINGS VAN DIE STERWENDE                     

 • Psigiese ervarings van die sterwende
  • Eensaamheid
  • Isolasie
  • Verlies van menswaardigheid
  • Verlies van beslissingsmag
  • Vrees en angs vir die dood
  • Sekuriteit ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Liefde ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die behoefte aan agting
  • Die behoefte aan selfstandigheid
 • Belangrikheid van sekond√™r getraumatiseerdes

 

HFST 4: DIE GESPREK MET DIE STERWENDE                                 

 • Verbale kommunikasie met sterwendes ¬†¬†¬†¬†
  • Die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende pasi√ęnt ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Watter inhoud moet die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende h√™?¬†
   • Waarop moet die geneesheer ag gee?
   • Die prognostiese gesprek
   • Waarop gee die pasi√ęnt ag? ¬†¬†¬†¬†
   • Die terapeutiese gesprek
  • Die gesprek tussen die pastor en die sterwende pasi√ęnt ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Om goed te luister is ‚Äôn kuns
    • Vooroordele ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
    • Angstigheid
    • Ons moraliseer te gou
    • Bang om te luister
  • Wenke vir die begeleier
   • Luister nie met die oor nie, maar veral met die “hart”
   • Die goeie luisteraar ontsyfer woordkodes
   • Wie met die “hart” luister is persoon- en daarom ook probleem¬≠gerig
  • Enkele verdere aspekte waarop gelet kan word in effektiewe be¬≠raadvoering
   • Die grondstroom
   • Pouses en stiltes
   • Onvoltooide sinne
   • Bly in pas met die gespreksgenoot
  • Verdere tegnieke wat gesprek kan bevorder ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Ope of geslote vrae of opmerkings ¬†¬†¬†¬†
   • Reflektering of terugkaatsing van gevoelens
   • Die beste tyd vir ‘n geestelike gesprek
 • Liggaamlikheid en kommunikasie ¬†¬†¬†¬†
  • Liggaamlikheid is dit wat mens en mens verbind
   • Liggaamstaal
   • Hinderlike aanraking
   • Bystand aan sterwendes wat nie meer kan praat nie

 

HFST 5: DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN DIE TERMINALE

PASI√čNT¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 • Die sterwensfases
  • Skokfase
  • Ontkenningsfase
  • Opstand of woede
  • Depressie
  • Onderhandeling
  • Aanvaarding
 • Aspekte wat geestelike en emosionele stabiliteit kan be√Įnvloed
  • Geloofsekerheid¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Onbelyde oortredinge¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Onverwerkte seer en pyn uit die verlede moet aandag kry¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Onverwerkte verliese
  • Vergifnis
  • Abnormale vrese
  • Verwerping
  • Die uitkansellering van ongesonde emosionele bande uit die verlede
 • Aspekte wat perspektief verbreed ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • In elke krisis is daar ‚Äėn groeigeleentheid¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Voorbereiding vir ‘n ewigheidstaak¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die rol van pyn in ons lewens¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Die sewe kruiswoorde van Jesus as riglyne in sterwensbegeleiding
  • Eerste kruiswoord:¬† “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as bemiddeling van versoening en vrede ¬†¬†¬†¬†
  • Tweede kruiswoord: “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” ees.‚Ä̬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
   • Begeleiding as bemiddeling van hoop
  • Derde kruiswoord: “Toe Jesus sy moeder sien… s√™ Hy vir haar: ‘Daar is u seun.’ Daarna s√™ Hy vir die dissipel: ‘Daar is jou moeder.’ Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.”¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
   • Begeleiding as gerusstelling ten spyte van huislike kommer ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Vierde kruiswoord: “My God, my God, waarom het U My verlaat?”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as bemiddeling van die Christusgemeenskap ¬†¬†¬†¬†
  • Vyfde kruiswoord: “Ek is dors.”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as ruimteskepping vir uiting van behoeftes
  • Sesde kruiswoord: “Dit is volbring!”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as hulp tot lewensafsluiting ¬†¬†¬†¬†
  • Sewende kruiswoord: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.”¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Begeleiding as lei oor die laaste drumpel ¬†¬†¬†¬†

 

HFST 6: DIE STERF PROSES                                                              

HFST 7: PERSOONLIKE BELEWENIS                                                           

 • Die w√™reld gaan voort asof niks gebeur het nie
 • Afskeid van die liggaam
 • Die eerste nag
 • ‘n Behoefte aan die fynste detail
 • Die begrafnis
 • Moenie pyn probeer systap nie
 • Ou vriende wat nie opdaag nie
 • Sommiges trek jou terug eerder as vorentoe
 • Die baie vrae ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Dit is nie ‘n tyd om `sterk’ te probeer wees nie
 • Leef aanvanklik een dag op `n keer
 • Beplan vooruit vir die moeilike tye
 • Hou jouself sinvol besig
 • Formuleer nuwe oogmerke en doelwitte
 • Die eerste jaarherdenking
 • Gelouterde mense
 • ‚Äėn Nuwe teologie
 • Herrangskikking van prioriteite
 • In retrospeksie

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • R340.00
 • 10 Days
0 STUDENTS ENROLLED

  About WPLMS

  There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

  WPLMS : The Best LMS platform for WordPress

  top
  © Wentzel Coetzer. All rights reserved.
  X