Setup Menus in Admin Panel

Trauma Berading binne die Suid-Afrikaanse Konteks – Aanlyn Kursus

R1,000.00

Description

Vir ‘n volledige uiteensetting van die inhoud van hierdie kursus kan op die volgende skakel geklik word:

Trauma Berading Aanlyn Kursus – Struktuur

Hoofstuk 1: AKTUALITEIT

Hoofstuk 2: WAT GEBEUR WANNEER ’N PERSOON TRAUMA BELEEF?

Hoofstuk 3: POST-TRAUMATIESE STRESVERSTEURING

Hoofstuk 4: DIE NOUE VERBAND TUSSEN LIGGAAM, GEES EN EMOSIES

Hoofstuk 5: FAKTORE WAT DIE GENESINGSPROSES KAN STIMULEER

Hoofstuk 6: GEBEDSESSIE

Hoofstuk 7 OM WEER SIN TE VIND

Hoofstuk 8: PRAKTIESE RIGLYNE

Hoofstuk 9: DIE BELANGRIKHEID VAN ’N VERDERE GOED GEBALANSEERDE LEWENSTYL VOORTAAN

Hoofstuk 10: HOE KAN ONS ONSSELF VOORBEREI OP TOEKOMSTIGE TRAUMA?

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X