Setup Menus in Admin Panel

Trauma Bande – Pastorale Begeleiding

R340.00

[social_buttons]

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HOOFSTUK 1: INLEIDING                                                                             

 • Die Stockholm sindroom ¬†¬†¬†¬†
 • Die negatiewe kant van ‚Äėbonding‚Äô ¬†¬†¬†¬†
 • Tipiese situasies en kontekste ¬†¬†¬†¬†
 • Aktualiteit ¬†¬†¬†¬†
 • Defini√ęring van ‚Äėn trauma band ¬†¬†¬†¬†

 

HOOFSTUK 2: DIE BINDINGSPROSES (ATTACHMENT PROCESS)              

 • Die teorie rondom binding (attachment) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Die genetiese faktor ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Belangrike faktore betreffende binding ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Venster-geleentheid wat benut moet word ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Wat gebeur indien die venster-geleentheid nie benut word nie?
  • Klassifisering van binding (attachment) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Watter invloed het mishandeling en verwaarlosing op binding?
  • Hou bindingsprobleme altyd verband met mishandeling en verwaarlosing?
  • Die belangrikheid van positiewe bande¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Die rol van oksitosien ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Risiko faktore¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Belangrikheid van die veld van sosiale neurowetenskap ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Voorkoms van binding by vleirotte¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Oksitosien en PTSD ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Toekomstige navorsing rondom oksitosien ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Verdere insigte betreffende die biologiese impak van onverwerkte trauma¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†

HOOFSTUK 3: WAT TRAUMA AAN MENSE DOEN                                       

 • Agt wyses waarop trauma mense be√Įnvloed ¬†¬†¬†¬†
  • Trauma reaksie ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Trauma plesier / stimulering (arousal) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Trauma blokkering ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Trauma fragmentering (splitting) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Trauma weerhouding (abstinence) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Trauma skaamte (shame) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Trauma repetisie ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

HOOFSTUK 4: SIMPTOME, KENMERKE EN GEVOLGE VAN TRAUMA BANDE

                 

HOOFSTUK 5: TIPIESE SITUASIES BEVORDERLIK VIR DIE VESTIGING VAN TRAUMA BANDE                                                                                  

 • Onlogiese of sinnelose lojaliteit ¬†¬†¬†¬†
 • Aanduidings van die aanwesigheid van traumabande ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Traumabande as verslawend ¬†¬†¬†¬†
  • Vyf belangrike realiteite rondom traumabande ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Traumabande figureer selde alleen ¬†¬†¬†¬†
   • Traumabande en hul bondgenote kan ‚Äėn lewenspatroon word
   • Traumabande kan langtermyn gevestig raak ¬†¬†¬†¬†
   • Enige persoon is potensieel ‚Äėn kandidaat vir traumabande ¬†¬†¬†¬†
   • Traumabande nie noodwendig altyd sleg nie, maar gefokus op oorlewing
 • Tipiese situasies waarbinne traumabande voorkom ¬†¬†¬†¬†
  • Narsisme ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Mensehandel (human trafficking) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Doelwitte ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Die afbreek proses ¬†¬†¬†¬†
   • Intervensie strategie√ę ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Struikelblokke tydens die helingsproses ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Konklusies ¬†¬†¬†¬†

 

HOOFSTUK 6: TAKTIEK EN STRATEGIE VAN DIE VIKTIMISEERDER          

 • Die slagoffer word beroof van besluitnemingsvermo√ę ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Versterking en bekragtiging van traumabande ¬†¬†¬†¬†
  • Twee belangrike kenmerke ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Verskuiwing van magsbalans ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • ‚Äėn Sosiale slagyster ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Deur trauma gebind soos met ‚Äėn rek ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Walker se drie fases ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

HOOFSTUK 7: ALGEMENE PRAKTIESE RIGLYNE                                       

 • Algemene riglyne ¬†¬†¬†¬†
 • Riglyne vir ‚Äėn herstelplan deur Patrick Carnes ¬†¬†¬†¬†
  • Verdere stappe op die pad van genesing ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
   • Herstelplan rondom trauma reaksie ¬†¬†¬†¬†
   • Herstelplan rondom stimulering (arousal) ¬†¬†¬†¬†
   • Herstelplan rondom blokkering van emosies ¬†¬†¬†¬†
   • Herstelplan rondom fragmentering (splitting) ¬†¬†¬†¬†
   • Herstelplan rondom weerhouding (deprivation / abstinence)
   • Herstelplan rakende skaamte / vernedering (shame) ¬†¬†¬†¬†
   • Herstelplan rakende repetisie kompulsie ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

HOOFSTUK 8: PRAKTIESE RIGLYNE RAKENDE KINDERS                          

 • Versorg en vertroetel sulke kinders (nurture) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Probeer eers die gedrag verstaan voordat strafmaatre√ęls toegepas word
 • Interaksie met sulke kinders moet plaasvind in ooreenstemming met hul emosionele ouderdom
 • Wees konsekwent (consistent), voorspelbaar en herhalend (repetitive)
 • Modelleer en onderrig gepaste sosiale gedrag ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Maak tyd om te luister en te praat met hierdie kinders ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Realistiese verwagtinge ten opsigte van hierdie kinders ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Wees geduldig met die kind se vordering en met jouself ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Jy moet na jouself ook omsien ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Maak ook gebruik van ander bronne ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

 HOOFSTUK 9: PASTORALE PERSPEKTIEWE                                              

 • Trauma en verraad op geestelike terrein ¬†¬†¬†¬†
 • Gebedsriglyne ¬†¬†¬†¬†
  • Identifiseer moontlike blokkasies rondom binding tussen moeder en kind
   • Probleme rakende binding tussen moeder en kind ¬†¬†¬†
  • Vra dat God die struikelblok uit die weg ruim ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Vra vir God om ‚Äėn ‚Äėnuwe‚Äô geboorte ervaring ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 • Samevattend ¬†¬†¬†¬†

 

BYLAAG A: Posttraumatiese stres indeks                                                   

BYLAAG B: Die ontwikkelingsproses van traumabande                              

BYLAAG C: Belangrike webbladsye rakende traumabande                         

BRONNELYS                                                                                                 

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X