Setup Menus in Admin Panel

Seksuele verslawing – Pastorale begeleiding

R380.00

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

SESSIE 1:  WAT IS SEKSUELE VERSLAWING?                                        

 • Die SAFE formule
 • Boublokke in die gedrag van seksueel verslaafdes
  • Seksuele fantasering                                                                      
  • Pornografie                                                                                     
  • Masturbasie                                                                                    
  • ‘n Bose sirkel                                                                                 
 • Die sirkel van verslawing
  • Preokkupasie                                                                                  
  • Ritualisering                                                                                   
  • Kompulsiewe seksuele gedrag                                                       
  • Wanhoop                                                                                        
 • Die verslaafde se gesin en wêreld
  • Selfbeeld en verhoudinge                                                               
  • Die rol van die gesin                                                                       
   • Kern standpunt nr 1: “Ek is basies ‘n slegte en onwaardige persoon.”                                                             
   • Kern standpunt nr 2: “Niemand sal vir my lief wees soos wat ek is nie.”                                                                  
   • Kern standpunt nr 3: “My behoeftes gaan nooit aangespreek word solank ek van andere afhanklik is nie.”                                                                                                         
   • Kern standpunt nr 4: “Seks is my heel belangrikste  behoefte.”                                                                                 

SESSIE 2:  DIE DISTORSIE RONDOM MANLIKE SEKSUALITEIT                                                                                                                                

 • Begrip vir die geveg
 • Die distorsie van manlike seksualiteit
 • Die skepping van ‘n gesonde seksualiteit
  • Die rol van die kerk                                                                         
  • Hulp aan egpare                                                                             
  • Hulp aan ouers                                                                               
  • Konfrontering van eie seksuele distorsies                                     
 • Konklusie

 

SESSIE 3:  VYF FASES VAN BEGELEIDING VAN VERSLAAFDES            

 • Vroeëre vrae
  • Fase een:  sien dit                                                                          
  • Fase twee:  sê dit                                                                           
  • Fase drie:  eien dit toe                                                                    
  • Fase vier:  stel dit vry (release it)                                                   
  • Fase vyf:  keer dit om (reverse it)                                                   

 

SESSIE 4:  DIE INVLOED VAN PORNOGRAFIE OP SEKSUALITEIT BINNE DIE HUWELIK                                                                                

 

SESSIE 5:  VERSLAWING AAN INTERNETSEKS                                      

 • Die verleidelike aard van die internet
  • Dit is toeganklik                                                                              
  • Dit is bekostigbaar                                                                         
  • Dit is anoniem                                                                                
 • Stappe wat deur beraders gevolg kan word
  • Evalueer                                                                                         
  • Stel ‘n behandelingsprogram op                                                    
   • Psigodinamies
   • Kognitief
   • Relasioneel
   • Geestelik
  • Kry hulp                                                                                          
 • Praktiese wenke vir internet verslawing
 • Hulpmiddele rondom die probleem van seksuele verslawing

  

SESSIE 6: DIE INVLOED VAN INTERNET PORNOGRAFIE OP CHRISTEN VROUE                                                                                    

 • Sy het die koppeling gemaak
 • Dit raak nie slegs mans nie
 • Die verleiding van ‘n driedubbele bedreiging
 • Die pad na hoop en heling
 • Filtrering van die web
  • Sagteware                                                                                       
  • Moniteringsprogramme                                                                  
  • Programme/bedieninge                                                                  
  • Boeke                                                                                             

 

SESSIE 7:  BEHANDELING VIR SEKSUELE VERSLAWING                      

 • Die twaalf stappe van Alkoholiste Anoniem aangepas vir  seksueel verslaafdes                                                                     
 • Behandeling vir seksuele verslawing
  • Terminering van die seksuele gedrag
  • Terminering van die rituele
   • Gesonde grense
   • Dissipline                                                                                                   
   • Assosiasie met die regte persone
   • Fisiese dissipline
   • Positiewe seksuele dissipline
   • Geestelike dissipline
   • ‘n Geestelike mentor
   • Nuwe positiewe rituele
  • Terminering van fantasie
   • Dink aan iets anders
   • Doen iets negatief
   • Verslaafdes het keuses
  • Genesing van wanhoop
  • Genesing van skaamte gevoelens
 • Die proses van herstel
  • Die proses van misbruik moet verstaan word                                
  • Seksueel verslaafdes in die herstelproses moet leer om te rou                             
  • Seksueel misbruikte persone sal uitdrukking moet gee aan hul woede            
  • Soms sal die oortreder gekonfronteer moet word                          
  • Heling en vergifnis loop hand aan hand                                         
  • Die belangrikheid van onverwerkte seer, pyn en verwerping         

 

Byvoegsel:  Vlakke van verslawing                                                          

Bronnelys                                                                                                 

 

 

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X