Setup Menus in Admin Panel

Sale!

Pastorale begeleiding van diegene met Alzheimer se siekte en Demensie

R500.00

Description

Vir hierdie kursus is daar ‘n handleiding en vier klankbane.

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

SESSIE 1:  DIE FUNKSIES VAN DIE BREIN EN DIE FASES VAN ALZHEIMERS       

 • Die impak van Alzheimers op die brein
 • Ander tipes van demensie
 • Fases van kognitiewe agteruitgang

 SESSIE 2:  ALZHEIMER SE SIEKTE EN DIE VYF LIEFDESTALE                   

 • Die impak van die vyf liefdestale
 • Stigma en verbreking van konneksie (disconnection)
 • Liefde kan die toekoms verander
 • Betoon liefde omdat dit goed is vir jou
 • Maak ʼn bewustelike keuse om liefde te betoon
 • Wat is jou liefdestaal?

 SESSIE 3:  ALZHEIMER SE SIEKTE BEPROEF DIE LIEFDE                          

 • Sewe bedreigings vir die emosionele band tussen ‘n egpaar
 • Die aanklag van ontrouheid
 • Verwarring oor identiteit
 • Vreemde en snaakse gedrag
 • Verlies van seksuele identiteit
 • Gebrek aan inhibisie
 • Repeterende vrae
 • Agtervolging van sorgdraer (shadowing)
 • Die swaar las van sorgdraers
 • Sorgdraers se rou
 • Sorgdraers se stres
 • Die gevaar van misbruik
 • Die sorgdraer se eie liefdestaal
 • Die gebruik van die liefdestale in die uitreik na sorgdraers
 • Die belangrikheid van selfsorg van die sorgdraer
 • Die belangrikheid van ʼn spanbenadering rakende versorging
 • Praktiese wenke aan sorgdraers

 SESSIE 4:  ELKE DAG IS DIE BESTE DAG                                         

 • Om retrospektief ʼn tree terug te gee
 • Wanneer liefde ʼn bewegende teiken word
 • Waarom liefdestale mettertyd kan verander
 • Liefde en die brein lobbe
 • Kommunikering van liefde aan persone met Alzheimer se siekte
 • Wanneer liefde ʼn eenrigting straat geword het
 • Kommunikering van liefde namate geheue en kognisie vervaag
 • Praktiese wyses om die liefdestale toe te pas
 • Om al die liefdestale te kommunikeer tydens middel- en laat fases

 SESSIE 5:  DIE FASILITERING VAN LIEFDE                                       

 • Die berader as fasiliteerder vir persone met demensie
 • Fasilitering van die verskillende liefdestale
 • Die rol van musiek as deel van die begeleiding
 • Fasilitering van liefde deur berading
 • Binding (attachment) en die vyf liefdestale
 • Berading binne verhoudings aan die hand van die vyf liefdestale
 • Hantering van die vals aanklag van huweliksontrou
 • Drie praktiese stappe om weer eenheid te bewerkstellig

 SESSIE 6:  DIE BYDRAE DEUR PROF DALE BREDESON (plus aanvullende bronne)                

 • Bespreking van die belangrikste areas van die voorgestelde ReCODE protokol
  • Die rol van homosisteïen (homocysteine)
 • Die rol van Vitamine B6, B12 en B9.
 • Insulien weerstandigheid as ʼn faktor.
 • Die belangrike kwessie rakende inflammasie en Alzheimer se siekte.
 • Die baie voordele van gereëlde oefening.
 • Die belangrikheid van Vitamine D3.
 • Die belangrikheid van die persoon se hormoon status.
 • Die belangrikheid van die skildklier status.
 • Die moontlike negatiewe rol van metale in die liggaam.
 • Die rol van slaap en slaap apnee.
 • Die rol van cholesterol en ander lipiede (lipids).
 • Die belangrikheid van Vitamine E.
 • Die belangrikheid van Vitamine B1.
 • Gastro-intestinale deurlaatbaarheid (lekkende dermsindroom – leacy gut).
 • Die bloed-brein skans deurlaatbaarheid.
 • Gluten-sensitiwiteit en verwante sensitiwiteite.
 • Die rol van outo-antiliggame (autoantibodies).
 • Die rol van gifstowwe (toxins) en tipe 3 Alzheimer se siekte.
 • Die rol van die mitochondriale funksie.
 • Die belangrikheid van die persoon se BMI (body mass index).
 • Die rol van genetika.
 • Kwantitatiewe neuropsigologiese toetsing.
 • Skanderings, serebrospinale vloeistof en elektrofisiologie
 • Die persoon se lewenstyl en trauma/stres geskiedenis.
 • Treffende verhale wat hoop gee
 • Finale samevatting.
top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X