Setup Menus in Admin Panel

Genesing van emosionele pyn – Deel 1

R500.00

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1:  EMOSIONELE BAGASIE UIT DIE VERLEDE                                                                                                                                      

 • Emosies
  • Waar vind die grootste skade gewoonlik plaas?                      
 • Dit help om jou lewe in fases op te deel
  • Voorgeboorte                                                                            
  • Geboorteproses                                                                        
  • Fase vanaf geboorte tot eerste skooldag                                  
  • Is jy ‘n aangenome kind?                                                          
  • Laerskooljare                                                                            
  • Hoërskooljare                                                                           
  • Na skool                                                                                    
 • Wat is die triggers in jou lewe?
 • Belangrik om in kontak met jou emosies en herinneringe te kom

                                                                                         

 HFST 2:  DIE ROL VAN VREES                                                            

 • ‘n Geestelike oorlog
 • Daar is egter ‘n oplossing
 • Identifiseer die vrees
 • Abnormale vrese
 • Emosionele wonde
 • Geld      
 • Vrees blokkeer genesing
 • Paniek aanvalle
 • Wat is die vrese waarmee jy worstel?

 

HFST 3: DIE KRAG VAN DIE LEUEN                                                   

Skriflesing: 2 Kor 10:3 en Joh 8:43                                                     

 • Tipiese leuens in die lewe van die gemolesteerde kind
  • Leuens oor onsself                                                                   
  • Leuens oor andere                                                                    
  • Leuens omtrent die wêreld om jou                                           
  • Leuens oor God                                                                        
 • Wat is die waarheid?
  • Jy is spesiaal vir God                                                               
  • Die stukkende persoon moet die waarheid hoor                      
 • Die noodsaaklikheid van herprogrammering
  • Praktiese stappe                                                                       
 • Die vestings word afgetakel
 • Jesus Christus is Koning ook van my onderbewussyn

 

HFST 4:  ONGESONDE EMOSIONELE BANDE                                    

 • Wat is ‘n emosionele band?
 • Bybelse beginsels rondom emosionele bande
  • Een te wees (join)
   • Positiewe kant
   • Negatiewe kant
  • Gemeenskap (fellowship)
 • Heilige emosionele bande      
  • Huweliksbande                                                                         
  • Vriendskapsbande                                                                    
  • Ouer/kind bande                                                                       
  • Bande tussen Christene                                                           
 • Onheilige emosionele bande
  • Bande agv ontug/hoereerdery                                                  
  • Bande agv geforseerde verbode seksuele kontak                    
  • Fantasering                                                                               
  • Fisiese kontak                                                                          
  • Bande as gevolg van traumatiese ervarings                             
  • Bande as gevolg van slegte vriendskappe                               
  • Enige abnormale afhanklikheid tussen twee persone              
  • Bande met ‘n plek of voorwerp                                                 
  • Onheilige familiebande                                                             
  • Bande van vorige romantiese verhoudings                              
  • Emosionele bande met die dooies                                            
  • Band met geaborteerde baba                                                    
  • Emosionele bande met ex-huweliksmaats                               
  • Onheilige bande binne die kerk                                                
 • Die breek van onheilige emosionele bande
  • Vergifnis                                                                                   
  • Belydenis                                                                                  
  • Standpunt-inname                                                                    
  • Wees baie spesifiek wanneer jy hierdie gebede bid                 
 • Waak teen toekomstige ongesonde emosionele bande

 

HFST 5:  EMOSIONELE PYN RONDOM SEKSUALITEIT                      

 • Hoe werk seksuele verslawing?
  • Vlakke van verslawing
  • Pyn en seer uit die verlede
  • Aktualiteit
 • Verkragting, molestering, bloedskande
  • Liggaamlike probleme
  • Hartseer en spanning in huwelik rondom intimiteit
  • Konflik van teenstellende emosies
  • Tipiese simptome van onverwerkte seksuele trauma
  • Mooi beskrywing van hoe God voel oor mense wat seer gekry het                                                 
   • Ps 34:18
   • Ps 72:12
   • 2 Kor 7:6
 • Aborsie, miskraam en stilgeboorte
  • 1 Pet 1:18

 

HFST 6:  DIE BELANGRIKHEID VAN VERGIFNIS                                                                                                 

Skriflesing: Mat 6:14 en Mat 18:22                                                      

 • Vrugte van onvergewensgesindheid
 • Kompliserende faktore
  • ‘n Jare lange diep onderliggende bitterheid as gevolg van dinge wat my ontneem is                                            
  • Die gebrek aan ‘n rolmodel in my ouerhuis
  • Die sinneloosheid van my trauma
 • Retrospektief gee God aan my perspektief
 • ‘n Passie om andere te help wat deur dieselfde pyn gaan
 • Wat is vergifnis regtig?
  • Vergifnis is ‘n proses
  • Die oortreder se verlede

Vergifnis en liggaamlike probleme

  

HFST 7: HOE HOOR EK GOD SE STEM?

 • Vleeslike oë en ore vertel nie altyd die volle waarheid nie
 • Hoe praat God?
  • God praat deur omstandighede                                                      
  • God praat deur Sy Woord                                                               
  • God praat deur innerlike vrede                                                       
  • God praat soms deur iemand anders                                             
  • ‘n Woord van kennis                                                                       
  • Drome                                                                                             
  • Visioene                                                                                          
  • ‘Prentjies’  
  • Hoorbare stem                                                                                
  • Profetiese woord                                                                            
 • Satan se teenvoeters
 • Praktiese riglyne
  • Plaas die belofte soms eers vir ‘n tyd lank op die rak                    
  • Onderskei tussen dit wat vasstaan en dit wat ‘n uitnodiging is     
  • Bespreek dit met jou geestelike leier                                             
 • God het ‘n visie vir jou lewe

 

HFST 8:  DIE PAD VORENTOE                                                            

 • Die begin van ‘n proses
 • Sommige wortels lê baie diep
 • Satan sal jou toets
 • ‘n Ondersteuningsgroep
 • Geestelike wapens
  • Vergifnis
  • Berou en belydenis
  • Die waarheid
  • Die Naam van Jesus en die bloed van die Lam
  • Lofprysing en aanbidding
  • Die geestelike wapenrusting van Ef 6:11-18
   • Die waarheid as gordel om julle heupe
   • Die vryspraak deur God as borsharnas
   • Skoene aan die voete
   • Geloof as skild
   • Verlossing as helm
   • Die swaard van die Gees
   • Gebed in die Gees

 

 

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X