Setup Menus in Admin Panel

Die Rouproses by Kinders – Pastorale Begeleiding

R420.00

[social_buttons]

Description

Die struktuur van hierdie kursus is basies die volgende:

 

HOOFSTUK 1: INLEIDING                                                                                 

 • Historiese ontwikkeling
 • Statistieke
 • Defini√ęring
 • Die belangrikheid van kennis aangaande kinders se

ontwikkelingsfases                                                                                     

 • Verpletterde drome ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 

HOOFSTUK 2: OM JOU EMOSIONELE KOMPAS TE VIND                                

 • Vier basiese riglyne
  • Rou en hartseer is ‚Äėn baie normale reaksie op verlies
  • Rou en verlies is intimiderende onderwerpe
  • Jou eie verliese sal ‚Äėn invloed h√™ op hoe en wat jy kommunikeer aan jou kinders ten opsigte van hartseer en verlies¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
   • ‚Äėn Paar belangrike vrae
  • Jy is die beste persoon om met jou kinders te praat ten opsigte van hartseer en verlies¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
 • Belangrike keuses en verbintenisse deur elke ouer

 HOOFSTUK 3: OORGANGSGEBEURE EN VERLIESE                                                                                                                         

 • Veranderinge en verliese ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Verhuising
   • Wat om nie te doen wanneer verhuis word nie
   • Riglyne vir die gesprek oor die komende verhuising
  • Egskeiding
   • Langtermyn of skielike impak
   • Veelvuldige verliese
   • Moontlike gedrag en kenmerke van kinders wat deur ‚Äėn egskeiding geraak is
   • Emosionele stadiums van kinders tydens egskeiding
   • Raad aan geskeide ouers
  • Die dood
   • Illusie van beskerming
   • Om met jou kind te praat oor die dood
   • Die drie temas van onomkeerbaarheid, universaliteit en kousaliteit¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†
    • Onomkeerbaarheid
    • Universaliteit
    • Kousaliteit
   • Die verwarring rondom eufemismes en metafore
   • Moet ek my kind saamneem na ŇČ begrafnis?

 HOOFSTUK 4: PATOLOGIESE, GEKOMPLISEERDE OF TRAUMATIESE ROU                                                                                                                       

 • Ouers wat rou en die oorblywende kind
  • Stilgeboorte
  • Die substituut kind
  • Stilswye rondom die dood
  • Die kind as sondebok
  • Die oorbeskermde kind
 • Ses mites aangaande hartseer en verlies
  • Mite 1: Moenie sleg voel nie
  • Mite 2: Vervang die verlies
  • Mite 3: Hanteer jou hartseer en verlies alleen
  • Mite 4: Wees sterk
  • Mite 5: Bly besig
  • Mite 6: Tyd heel alle wonde
 • Korttermyn energie ontladingsgedrag
 • Praktiese riglyne aangaande patologiese, gekompliseerde of traumatiese rou by kinders¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†
  • Voorskoolse kinders
  • Jong skoolgaande kinders
  • Tieners

¬†HOOFSTUK 5: PRAKTIESE BEGELEIDING – DIE DOOD VAN ‚ÄėN TROETELDIER

EN ‚ÄėN GROOTOUER¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

 • Wat is onvoltooide rou?
 • Die roete onderweg na voltooiing en afhandeling
  • Die verhoudingsoorsig
  • Ouers se voorbeeld motiveer kinders
 • Begeleiding rondom die dood van ‚Äėn troeteldier
  • Seuntjie wie se hamster oorlede is
  • Dink terug aan eie ervarings
  • Die waarom-vraag
  • Verhoudingsoorsig aan die hand van die emosionele energie vraelys
  • Omskepping van emosionele energie in herstel komponente
   • Apologie√ę
   • Vergifnis
   • Belangrike emosionele stellings
   • Aangename herinneringe
  • Die voorbeeld van Jessica se hond, Thumper
 • Begeleiding rondom die dood van ‚Äėn persoon
  • Hersiening van verhouding met oorledene
   • Die dood van ‚Äėn grootouer
   • Die emosionele energie vraelys
   • Die voorbeeld van Amanda se verhouding met haar Ouma NaNa
   • Amanda se voltooiingsbrief¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
  • Kinders wat nog nie kan skryf nie
  • Oordrewe geheue prentjies

 HOOFSTUK 6: DIE ROUPROSES BY TIENERS                                                                                             

 • ‚Äėn Aantal praktiese riglyne
  • Hou die groot prentjie in gedagte
  • Gee aan jou tiener ruimte
  • Wees voorbereid op ‚Äėn golf van emosies
  • Wees bedag op negatiewe gedrag
  • Hou grense in plek ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
  • Maak gebruik van die ondersteuning van vriende, onderwysers, afrigters en beraders¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†
  • Ontwikkel ‚Äėn atmosfeer van aanvaarding
  • Help om positiewe herinneringe te skep
 • Wenke vir wanneer die tiener weer moet terugkeer skool toe
 • Praktiese wenke deur ‚Äėn tiener wat sy pa verloor het
 • Dertien sinvolle vrae vir tieners om te beantwoord
 • Tipiese rou-reaksies by kinders en adolessente
 • Aspekte waaroor kinders en adolessente wat rou, ingelig behoort te word¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
 • Risikofaktore ten opsigte van kinders/adolessente se aanpassing na verliese¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
 • Wanneer om kinders/adolessente te verwys vir terapie

 

HOOFSTUK 7: PRAKTIESE RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN GELOOFSASPEKTE                                                                                      

 • Die belangrikheid van openlike kommunikasie tussen ouer en kind
  • Die belangrikheid van om te luister
  • Begin met die feite
  • Gee aandag aan gevoelens
  • Vestig ‚Äėn geloofsbasis in die kind se lewe
 • Bemoediging
 • Die gebruik van ‚Äėn joernaal
 • Die element van keuse ten opsigte van die uitkoms van die rouproses¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†
 • Spiritualiteit en post traumatiese groei
 • Medereisgenote (ministry of presence)
 • Hoe kan die kind gehelp word om te bid?
 • Sal ek altyd so hartseer voel?

  

GERAADPLEEGDE BRONNE                                                                                 

BYLAAG A:  Gekompliseerde rou                                                                    

BYLAAG B:  Unieke kenmerke van die rouproses by kinders                          

BYLAAG C:  Energie vraelys betreffende persone/verhoudingsoorsig            

BYLAAG D:  Energie vraelys betreffende troeteldiere/verhoudingsoorsig                                                                                                                     

BYLAAG E:  Simptome by kinders en tieners wat rou                                      

BYLAAG F:  Die Holmes en Rahe skaal vir jongmense/kinders                       

 

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X