Setup Menus in Admin Panel

Aborsie, miskraam en stilgeboorte – Pastorale begeleiding

R400.00

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1:  DIE FASE TUSSEN KONSEPSIE EN GEBOORTE                                                                                                                              

 

 • Inleidend
 • God kan alreeds met die ongebore kind bemoeienis maak
 • Invloed van die moeder
 • Invloed van die vader
 • Ontwikkeling binne die moederskoot
 • Geboorteproses
 • Emosionele binding
 • Verdere areas vir berading en gebed

 

HFST 2:  EMOSIONELE BANDE EN KINDERS GEBORE NA DIE KRISIS                                                                                               

 

 • Die verlies van ‘n geliefde – ‘n band wat gesny is en ‘n diep wond
 • God se doel met bande tussen mense (human bonding)
 • Wonde as gevolg van miskraam, aborsie en kindersterftes
 • Watter kinders word geaffekteer?
  • Die kind wat hulle wou hê (the wanted child)                                 
  • Die gekwelde kind (the haunted child)                                           
  • Die ingeperkte kind (the bound child)                                            
  • Die plaasvervanger kind                                                                 
  • Die mislukte aborsie                                                                       
 • Soms sinvol om die hele gesin in die beradingsproses te betrek

 

HFST 3:  DIE INVLOED VAN ABORSIE OP MANS – I                                 

 

 • Die geweldige nood en die klein begrotings
 • Die effek op mans
 • Om vergifnis te vind

  

HFST 4: DIE INVLOED VAN ABORSIE OP MANS – II

 

 • Verwarring betreffende rolle
  • Dominansie/krag
  • Aggressie/aksie
  • Selfgeldend/outonomie
  • Prestasie/sukses
  • Verantwoordelikheid/beskermend
 • Insig in die funksionering van die man se emosionele energie
 • Die verhouding word beïnvloed
 • Wat voel die man werklik?
 • Verlore vaderskap
 • Wyses waarop ‘n man skuldgevoelens en hartseer kan hanteer

 

HFST 5: DIE EMOSIONELE EFFEK VAN ABORSIE

 • Vyf tipiese kenmerke van Post Aborsie Sindroom (PAS)
  • Die aanwesigheid van die stressor gebeure
  • Die herbelewenis van die aborsie
  • Vermydingsgedrag
  • Die ervaring van ten minste twee van die volgende simptome
  • Sy kan gekategoriseer word volgens een van drie PAS groepe
 • Watter vroue is veral kwesbaar vir PAS?
 • Besondere risiko’s vir adolessente
 • Reaksies op terapeutiese aborsies
 • Verdedigings meganismes wat gebruik word deur diegene wat ‘n aborsie ondergaan het
  • Rasionalisering
  • Suppressie
  • Repressie
  • Kompensasie

 

HFST 6: DIE BELANGRIKHEID VAN SELF-VERGIFNIS

 • Sy moet die innerlike besluit neem om haarself te vergewe
 • Indien jy ‘n aborsie gehad het
  • Gebed
  • Nagmaal
  • ‘n Versorgende ondersteunings netwerk
  • Uitdrukking gee aan emosies op papier
 • Jy kan die baba aan God toevertrou

 

HFST 7:  OM VOORWAARTS TE BEWEEG                                               

 • Aborsie en kindermishandeling (child abuse)
 • Verdere gevolge van aborsie op kinders
  • Selfmoord                                                                                       
  • Die devaluering van kinders                                                           
 • Hoe om die newe-effekte van aborsie teë te werk tov ander kinders
 • Berading aan diegene wat treur oor die verlies van ‘n kind                
  • Post-aborsie sindroom                                                                   
  • Agt fases van verwerking van aborsie                                            
 • Gebedsriglyne
  • Herbelewenis van emosies                                                             
  • Besoek oorspronklike plek van pyn                                               
  • Fokus in gebed op die beginpunt sowel as die laagtepunt van die pyn                                                                                               
  • Emosionele bande                                                                          
 • Nege riglyne vir persoonlike groei ná ‘n aborsie

 

BRONNELYS                                                                                             

BYVOEGSEL:  Geboortes van die individu vanaf konsepsie tot ouderdom vyf

                                                                                       

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X