Setup Menus in Admin Panel

Demensie is ‘n vernietigende siekte wat individue en gesinne verpletter. In hierdie kursus let ons enersyds op die begeleiding van sodanige pasiënte en hul gesinne deur Drs Gary Gary Chapman en Edward Shaw; andersyds let ons op die fenome-nale deurbraak in navorsing ten opsigte van Alzheimers en Demensie deur Prof Dale Bredeson. Volgens hom hoef niemand voortaan meer te sterf as gevolg van Alzheimers nie!

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HOOFSTUK 1:  INLEIDENDE OPMERKINGS                                                 

 HOOFSTUK 2:  DIE FUNKSIES VAN DIE BREIN EN DIE FASES VAN ALZHEIMERS                                                                                                

 • Die impak van Alzheimers op die brein     
  • Die rol van amiloïede en tau’s          
 • Ander tipes van demensie     
  • Frontotemporale demensie (frontotemporal dementia)          
  • Lewy liggaam demensie (Lewy body dementia)          
  • Gemengde demensie          
  • Parkinson se siekte demensie          
  • Vaskulêre demensie          
  • Omkeerbare demensie (reversible)          
 • Depressie wat voorkom as demensie – pseudodemensie     
  • Fases van kognitiewe agteruitgang                                               
  • Ligte Alzheimer se siekte          
  • Matig-ernstige Alzheimer se siekte          
  • Ernstige of laat-stadium Alzheimer se siekte          

 

HOOFSTUK 3:  ALZHEIMER SE SIEKTE EN DIE VYF LIEFDESTALE            

 • Die vyf liefdestale     
  • Woorde van bevestiging          
  • Kwaliteit tyd          
  • Die gee of ontvang van geskenke          
  • Dade van diens          
  • Fisiese aanraking          
 • Die impak van die vyf liefdestale     
 • Stigma en verbreking van konneksie (disconnection)     
 • Liefde kan die toekoms verander     
 • Betoon liefde omdat dit goed is vir jou     
 • Maak ‘n bewustelike keuse om liefde te betoon     
 • Wat is jou liefdestaal?     

 HOOFSTUK 4:  ALZHEIMER SE SIEKTE BEPROEF DIE LIEFDE                   

 • Sewe bedreigings vir die emosionele gom tussen ʼn egpaar               
  • Die aanklag van ontrouheid          
  • Verwarring oor identiteit          
  • Vreemde en snaakse gedrag          
  • Verlies van seksuele identiteit          
  • Gebrek aan inhibisie          
  • Herhaling          
  • Agtervolging van sorgdraer (shadowing)          
 • Die swaar las van sorgdraers     
  • Sorgdraers se rou                                                 
  • Sorgdraers se stres          
 • Die gevaar van misbruik     
 • Die sorgdraer se eie liefdestaal     
  • Die gebruik van die liefdestale in die uitreik na sorgdraers          
  • Dade van diensbaarheid      
  • Woorde van bevestiging      
  • Kwaliteit tyd      
  • Fisiese aanraking      
  • Gekombineerde geskenke      
 • Die belangrikheid van selfsorg van die sorgdraer     
 • Die belangrikheid van ‘n spanbenadering rakende versorging     
  • Praktiese wenke aan sorgdraers          

 HOOFSTUK 5:  ELKE DAG IS DIE BESTE DAG                                             

 • Om ‘n tree terug te gee     
 • Wanneer liefde ‘n bewegende teiken geword het     
 • Waarom liefdestale verander     
 • Liefde en die brein lobbe     
  • Die frontale lobbe – die beheersentrum          
  • Die temporale lobbe – geheue en emosie sentrum          
  • Die pariëtale lobbe – interne ‘GPS’          
  • Beskadigde lobbe en die liefdestale          
 • Kommunikering van liefde aan persone met Alzheimer se siekte     
  • Wanneer liefde ‘n eenrigting straat geword het          
  • Kommunikering van liefde namate geheue en kognisie vervaag         
  • Praktiese wyses om die liefdestale toe te pas          
   • Woorde van bevestiging     
   • Fisiese aanraking     
   • Kwaliteit tyd     
   • Die ontvang van geskenke     
   • Dade van vriendelikheid en diens     
 • Om al die liefdestale te kommunikeer tydens middel- en laat fases

 HOOFSTUK 6:  DIE FASILITERING VAN LIEFDE                                           

 • Fasilitering vir persone met demensie     
 • Fasilitering van die verskillende liefdestale     
  • Fasilitering van die gee van geskenke en dade van diens          
  • Die begeerte om steeds te kan gee          
  • Die begeerte om steeds diens te kan lewer          
  • Die fasilitering van kwaliteit tyd, aanraking en woorde          
  • Fasilitering van liefde deur middel van musiek          
   • Geskenke     
   • Woorde van bevestiging     
   • Fisiese aanraking     
   • Kwaliteit tyd     
   • Dade van diens     
   • Die invloed van musiek op sorgdraers     
 • Fasilitering van liefde deur berading     
 • Binding (attachment) en die vyf liefdestale     
 • Berading binne verhoudings aan die hand van die vyf liefdestale
 • Hantering van die vals aanklag van huweliksontrou     
 • Drie praktiese stappe om weer eenheid te bewerkstellig     

  HOOFSTUK 7:  SAMEVATTENDE PERSPEKTIEWE        

 HOOFSTUK 8:  ‘N MEDIESE DEURBRAAK: PROF DALE BREDESON          

 • Die drie subtipes van Alzheimer se siekte     
 • Enkele algemene opmerkings     
 • ‘n Aantal belangrike vertrekpunte     
 • Bespreking van die belangrikste areas van die ReCODE protokol
  • Homosisteïen (homocysteine)                                                           
  • Vitamine B6, B12 en B9         
  • Insulien weerstandigheid         
  • Inflammasie en Alzheimer se siekte         
   • C-reaktiewe proteïen (CRP)     
   • Die ratio van albumien tot globulien in jou bloed (A/G ratio)
   • Die ratio van omega-6 tot omega-3 in jou rooibloedselle     
   • Interleukien-6 (IL-6) en tumor nekrose faktor alfa (TNFcx)     
  • Die baie voordele van gereëlde oefening                                           
  • Vitamine D3                             
  • Hormoon status         
  • Skildklier status (thyroid status)         
   • Oestrogene en progesteroon (oestrogens and progesterone)
   • Testosteroon    
   • Kortisol en die verrassende effek van stres    
  • Metaal identifisering          
   • Rooibloedsel magnesium     
   • Selenium en glutathione     
   • Swaar metale     
  • Slaap en slaap apnee          
  • Cholesterol en ander lipiede (vette – lipids)          
  • Vitamine E          
  • Vitamine B1 (Tiamien – Thiamine)          
  • Gastro-intestinale deurlaatbaarheid – lekkende dermsindroom                                
  • Die bloed-brein skans deurlaatbaarheid                                                                               
  • Gluten-sensitief en verwante sensitiwiteite          
  • Outo-antiliggame (autoantibodies)          
  • Gifstowwe (toxins) en tipe 3 Alzheimer se siekte          
  • Mitochondriale funksie (mitochondrial)          
  • BMI (body mass index)          
  • Genetika          
  • Kwantitatiewe neuro-psigologiese toetsing          
  • Skanderings, serebrospinale vloeistof en elektrofisiologie                        
  • Historiese en lewenstyl kenmerke          
  • Treffende verhale wat hoop gee          
 • Finale samevatting deur Prof Bredeson     

 BYLAAG A: Veertig maniere om te sê, ‘ek het jou lief’, in die middel

                       en laat fase van demensie                                                       

BYLAAG B: Vyf liefdestale persoonlike profiel                                            

BYLAAG C: Vroeë aanduidings van demensie                                               

BYLAAG D: Vroeë aanduidings van Parkinson se siekte                             

BYLAAG E-1: Die Montreal Kognitiewe Evalueringstoets (MoCA)                           

BYLAAG E-2: Die Montreal Kognitiewe Evalueringstoets – Deel 2               

 BRONNELYS                                                                                                 

 

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • Original price was: R550.00.Current price is: R500.00.
 • UNLIMITED ACCESS
0 STUDENTS ENROLLED

  Course Progress

  top
  © Wentzel Coetzer. All rights reserved.
  X