Setup Menus in Admin Panel

HOOFSTUK 1 – AKTUALITEIT Copy

Trauma Berading Aanlyn Kursus - hfst 1 - Aktualiteit

Met betrekking tot die 10 eenhede wat agtereenvolgens deurgewerk moet word, is dit belangrik om ook te let op die klankopnames asook Bylaes wat by sekere eenhede bygevoeg is. In hierdie verband is die volgende belangrik:

Sessie 1 – Kyk onder ‘Attachments’ vir die aanhangsel met die Bronnelys

Sessie 2 – CD no 1 se klankbaan aangeheg

Sessie 3 – CD’s no 2, 3 en 4 se klankbane asook Bylaag 1 oor Dissosiasie aangeheg.

Sessie 4 – CD’s no 5 en 6 asook Bylaag 2 met die Holmes & Rahe Skaal aangeheg.

Sessie 5 – CD no 7 se klankbaan aangeheg.

Sessie 6 – CD no 8 se klankbaan aangeheg.

Sessie 7 – CD no 9 se klankbaan asook Bylaag 5 met Darling se skema en Bylaag 4 met die Aangepaste Vierkantswortel

Sessie 10 – Bylaag 3 (Holmes & Rahe Skaal vir Jongmense); Bylaag 6 (Die impak van Trauma op Soldate); Bylaag 7 (Belangrike Webadresse)

 

Klik op die volgende skakel ten einde deur die eerste sessie van hierdie kursus te werk:

Trauma Berading Aanlyn Kursus – hfst 1 – Aktualiteit

Attachments1

 

Course Progress

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X