Setup Menus in Admin Panel

Hierdie is ‘n aanlyn kursus met betrekking tot die baie aktuele tema van Trauma. Die kursus bestaan uit 10 eenhede met dan telkens ‘n aantal kort vrae om te beantwoord nadat die betrokke eenheid/hoofstuk deurgewerk is. By sommige eenhede is daar ook klankopnames om na te luister en ook sekere Bylaes om af te laai. Die slaagsyfer vir hierdie kursus is 80% en na suksesvolle voltooiing ontvang persone ‘n geakkrediteerde sertifikaat. As deel van die kursus materiaal wat afgelaai word, ontvang studente die volledige inhoud van die handboek van 280 bladsye waarop die kursus gebaseer is asook die inhoud van 10 CD opnames.

TRAUMA BERADING BINNE DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS

Vir ‘n volledige uiteensetting van die inhoud van hierdie kursus kan op die volgende skakel geklik word:

Trauma Berading Aanlyn Kursus – Struktuur

Hoofstuk 1: AKTUALITEIT

Hoofstuk 2: WAT GEBEUR WANNEER ’N PERSOON TRAUMA BELEEF?

Hoofstuk 3: POST-TRAUMATIESE STRESVERSTEURING

Hoofstuk 4: DIE NOUE VERBAND TUSSEN LIGGAAM, GEES EN EMOSIES

Hoofstuk 5: FAKTORE WAT DIE GENESINGSPROSES KAN STIMULEER

Hoofstuk 6: GEBEDSESSIE

Hoofstuk 7 OM WEER SIN TE VIND

Hoofstuk 8: PRAKTIESE RIGLYNE

Hoofstuk 9: DIE BELANGRIKHEID VAN ’N VERDERE GOED GEBALANSEERDE LEWENSTYL VOORTAAN

Hoofstuk 10: HOE KAN ONS ONSSELF VOORBEREI OP TOEKOMSTIGE TRAUMA?

Course Curriculum

No curriculum found !
TAKE THIS COURSE
  • R1,000.00
  • 10 Days
  • Course Badge
10 STUDENTS ENROLLED

Course Progress

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X