Setup Menus in Admin Panel

Oral waar ons rondom ons kyk (en ook in onsself) sien ons ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’. Pyn vanuit die verlede met betrekking tot ons verhoudings tot ons vaders is dikwels die oorsaak dat talle Christene worstel met ‘n verdraaide Godsbeeld en dit gevolglik baie moeilik vind om God die Vader intiem en naby te ervaar. Om ‘n gesonde beeld van Hom te kan ervaar, sal ons dus eers ontslae moet raak van al die gebroke ‘vader-filters’ wat meeste van ons met ons saamgedra het die volwasse lewe in. In hierdie kursus fokus ons op hierdie tema, onder andere vanuit die volgende perspektiewe:
– Die deurslaggewende rol van die Pa
– Geestelike en emosionele vaderskap
– Die belangrikheid van insig ten opsigte van jou Pa se eie verhaal (jou Pa is ‘in jou’)
– Emosionele vrylating uit ‘tronke’
– Om jou vaderverhouding te herbou
– Die Pa wat jy altyd graag wou gehad het

As deel van hierdie kursus ontvang persone die volledige bundel asook ‘n stel CD’s. Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1: INLEIDENDE OPMERKINGS                                                            

 • Enorme uitdagings aan huise sonder Pa’s     
 • ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’     

 HFST 2: GEESTELIKE EN EMOSIONELE VADERSKAP                                 

Dr Ken Canfield

 • Daar is geen perfekte Pa nie     
 • Emosionele vaderskap     
 • Hitler en Dennis Rodman     
 • Navorsing met vroue wat nie ‘n Pa gehad het nie     
 • DVD opnames tydens besoektye in babasale     
 • Die vreugde faktor     
 • Vaderskap en nabyheid/intimiteit (fathering and closeness)     
 • Bop se verhaal     
 • Pa’s en kinders ontmoet mekaar in die tronk     
 • Vyf elemente van die proses van vaderskap     
  • Eerbetoning en respek                                                                       
  • Bemoediging                                                                                      
  • Bevestiging (affirmation)                                                                    
  • In toom hou (restrain)
  • Onderrig (teaching)                                                                                      

 

HFST 3: EMOSIONELE VRYLATING VIR KINDERS VANUIT DIE

‘TRONKE’ WAT HUL PA’S GEBOU HET                                                        

James Ryle

 • Pa en seun ontmoet mekaar na baie jare     
 • ‘n Vraag wat mettertyd vir James Ryle al meer krities geraak het tydens meeste van sy optredes                                                

 HFST 4: OM JOU VADERVERHOUDING TE HERBOU                                   

Dr James Schaller

 • Vraelys     
 • Wêreld bekende ateïste met gebroke vader verhoudings     
 • Jou Pa is ‘in jou’     
 • Dave Jackson se verhaal     

 HFST 5: DIE PA VAN DIE VERLORE SEUN                                                   

 • Luk 15:11-3; 20-23     
 • Kinders het behoefte aan meer tyd saam met Pa     
 • Ons is slegte luisteraars     
 • Stel reg dit wat verkeerd geloop het     
 • As Pa’s sit ons so dikwels met die sleutel in die hand     
 • Maak dit vir jou kind maklik om uiteindelik die regte keuses te maak

 HFST 6: DIE HELINGSPROSES                                                                     

Dr David Stoop

 • Stap 1: Identifiseer die simptome     
 • Stap 2: Versamel al die feite               
 • Stap 3: Identifiseer familiegeheime en familie mites     
 • Stap 4: Verbaliseer dit wat vantevore nog nie gesê is nie     
 • Stap 5: Herskryf die geskiedenis     
 • Stap 6: Prosesseer die verliese     

 HFST 7: OM VREDE TE MAAK MET JOU PA                                                 

Dr David Stoop

 • Stap 7: Wag     
 • Stap 8: Vergewe     
  • Mite nr 1: Deur te vergewe sal ons andere se slegte gedrag kondoneer
  • Mite nr 2: Vergifnis impliseer versoening                                           
  • Mite nr 3: Vergifnis is ‘n vinnige en ‘n maklike proses                       
  • Mite nr 4: Om te kan vergewe moet ons ook kan vergeet                                         
  • Ware vergifnis                                                                                         
 • Stap 9: Nooi ander uit om jou reis mee te maak                                
 • Stap 10: Ondersoek nuwe rolle                                                             
 • Stap 11: Laat die verlede nuwe betekenis kry (redeem the past)

 HFST 8: DIE PA WAT JY ALTYD GRAAG WOU GEHAD HET                          

Ed Tandy McGlasson

 • Daar is Hemelse Vader wat besorgd is oor elke gebrokene       
 • Oral waar ons rondom ons kyk sien ons Pa-wonde       
 • Ouderling van 90jr ervaar ‘n geestelike deurbraak       
 • Die belangrikheid van ‘n Pa/God ontmoeting       
 • Het jy ooit dinge aan jou kinders gedoen wat jy wens jy sou kon uitkanseller?
 • Noodkreet vanaf 41 jarige vrou
 • God is ons helende Vader
 • Seën                           

 

BRONNELYS                                                                                                   

BYLAAG A: STAP VIR STAP JOERNAAL TEN EINDE VREDE TE MAAK MET JOU PA 

BYLAAG B: DAVE JACKSON SE VERHAAL                                                   

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • R340.00
 • 10 Days
0 STUDENTS ENROLLED

  Course Progress

  top
  © Wentzel Coetzer. All rights reserved.
  X